Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας / υπηκοότητας, μπορείτε να απογράψετε ηλεκτρονικά τα μέλη του νοικοκυριού σας και την κατοικία σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • τον μοναδικό «Κωδικό Απογραφής» που θα βρείτε στο ενημερωτικό έντυπο που θα σας παραδοθεί από τον Απογραφέα της περιοχής σας

Πληροφορίες υπηρεσίας