600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Σημεία ελέγχου Εθνικού Κτηματολογίου

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρέχει για όλες σχεδόν τις περιοχές όπου λειτουργούν κτηματολογικά γραφεία:

  • πλήρη στοιχεία για τα τριγωνομετρικά σημεία και τα σημεία των Αστικών Δικτύων Οριζοντιογραφικού Ελέγχου (ΑΔΟΕ)
  • θέαση τριγωνομετρικών σημείων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

Πληροφορίες υπηρεσίας