Σημεία ελέγχου Εθνικού Κτηματολογίου

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρέχει για όλες σχεδόν τις περιοχές όπου λειτουργούν κτηματολογικά γραφεία:

  • πλήρη στοιχεία για τα τριγωνομετρικά σημεία και τα σημεία των Αστικών Δικτύων Οριζοντιογραφικού Ελέγχου (ΑΔΟΕ)
  • θέαση τριγωνομετρικών σημείων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας