Νέο έντυπο κτηματολογικής οφειλής

Αν έχετε έντυπο οφειλής παγίου τέλους που εκδόθηκε πριν τις 2/7/2016 και δεν το έχετε εξοφλήσει, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον παλιό κωδικό πληρωμής 401 με νέο, για να προχωρήσετε στην πληρωμή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: