Επιδότηση δανείων κύριας κατοικίας πληγέντων κορωνοιού

Αν έχετε αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του COVID-19, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιδότηση της δόσης των δανείων σας με εξασφάλιση στην κύρια κατοικία.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Εφόσον η αίτησή σας πληροί τις προϋποθέσεις, θα εγκριθεί το ποσοστό τής συνεισφοράς τού Δημοσίου και από τον επόμενο μήνα θα λαμβάνετε επιδότηση για συνολικά 9 μήνες.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε "Βοήθεια" και στη συνέχεια "Ερωτήματα".

Υποβάλετε την αίτησή σας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. 

Αν στην αίτηση έχετε συμπεριληφθεί ως σύζυγος, εξαρτώμενο μέλος ή συνοφειλέτης / εγγυητής, θα πρέπει να συνυποβάλετε κι εσείς την αίτηση.

Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ιδιότητες (αιτών, εξαρτώμενο μέλος, σύζυγος, ή συνοφειλέτης / εγγυητής) που ισχύουν για το πρόσωπό σας:

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: