Εξοικονομώ 2021

Οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας μπορείτε να λάβετε επιδότηση για παρεμβάσεις που εξοικονομούν ενέργεια και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία της κατοικία σας.

Οι παρεμβάσεις που μπορούν να επιδοτηθούν είναι:

 • αντικατάσταση κουφωμάτων
 • τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
 • σύστημα ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • άλλες παρεμβάσεις (φωτοβολταϊκό σύστημα, smart home, αναβάθμιση ανελκυστήρα, κ.ά.)

Διάρκεια προγράμματος
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται για τις: 

 • μονοκατοικίες / μεμονωμένα διαμερίσματα η 13η  Δεκεμβρίου 2021
 • πολυκατοικίες η τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων  μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος.

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail)
 • τα απαραίτητα στοιχεία
 • τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Δείτε τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του Προγράμματος.

Πληροφορίες υπηρεσίας