Εισαγωγή / ενδοκοινοτική απόκτηση / εγχώρια παραγωγή λιπασμάτων-πρώτων υλών

Οι επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α' και Β' μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να παρακολουθούν την πορεία της ηλεκτρονικά.

Για την αίτηση θα χρειαστούν:

  • τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης
  • τη χώρα παραγωγής και χώρα προέλευσης του λιπάσματος
  • την ονομασία, ποσότητα και το είδος συσκευασίας
  • τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά της χημικής ανάλυσης του λιπάσματος

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας