Ενίσχυση για τους παραγωγούς και τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλετε την ενιαία αίτηση ενίσχυσης και συμπληρώνετε:

  • τα αλφαριθμητικά σας στοιχεία (σταθερά στοιχεία γεωργού, ζωικό κεφάλαιο, αιτήματα για ένταξη / πληρωμή σε καθεστώτα / παράλληλες δράσεις, αιτήματα ενισχύσεων, ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά κ.ά.)
  • τα γεωχωρικά σας στοιχεία (σχεδιασμός αγροτεμαχίων στο σύστημα αναπαράστασης αγροτεμαχίων)
  • τη δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής του ΕΛΓΑ
  • στοιχεία αρδεύσεων, γεωργικών μηχανημάτων κ.λπ.

Πληροφορίες υπηρεσίας