Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π.ΤΑΝ

Οι συνταξιούχοι του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) μπορείτε να εκδώσετε ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνταξή σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τον ΑΦΜ σας
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • τον Αριθμό Μητρώου σας (ΑΜ)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: