Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π.ΤΑΝ

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Οι συνταξιούχοι του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) μπορείτε να εκδώσετε ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνταξή σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τον ΑΦΜ σας
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • τον Αριθμό Μητρώου σας (ΑΜ)

Πληροφορίες υπηρεσίας