Βεβαίωση αναγγελίας τεχνικών επαγγελμάτων

Μπορείτε να ζητήσετε βεβαίωση ότι έχετε κάνει αναγγελία του επαγγέλματος σας, αν είστε:

  • υδραυλικός
  • βοηθός χειριστής μηχανημάτων έργου
  • τεχνίτης καύσης
  • μηχανικός εγκαταστάσεων
  • ηλεκτροσυγκολλητής
  • ψυκτικός
  • ηλεκτρολόγος

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώστε και να επισυνάψετε την αίτηση να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Με την υποβολή θα λάβετε μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης, με τον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων. Εκεί, θα λάβετε την απάντησή σας όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής σας. Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.
 

Επιλέξτε Περιφέρεια για να συνεχίσετε:

Πληροφορίες υπηρεσίας