Πιστοποίηση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Πιστοποιηθείτε για να μπορείτε να διαχειρίζεστε τα αιτήματά σας προς το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς του ΕΦΚΑ.

Πληροφορίες υπηρεσίας