Αίτημα προς Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση προς το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Επιπλέον, μπορείτε:

  • να παρακολουθείτε την πορεία του αιτήματός σας
  • να ενημερωθείτε για την ημερομηνία εξέτασής σας από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή
  • να μάθετε το αποτέλεσμα γνωστοποίησης αναπηρίας και να το κοινοποιήσετε στον φορέα που θέλετε

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: