Προγράμματα κατάρτισης

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Υποβάλετε αίτηση για να συμμετέχετε σε προγράμματα κατάρτισης τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της ΔΥΠΑ

Πληροφορίες υπηρεσίας