2η Προκήρυξη θέσεων για εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ έτους 2022

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την πρόσληψή σας στη ΔΥΠΑ ως εργασιακός σύμβουλος με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 3/2022). Η προκήρυξη αφορά σε σύμβαση:

  • ιδιωτικού δικαίου
  • 8μηνης διάρκειας (με δυνατότητα δύο διαδοχικών παρατάσεων για άλλους 8 μήνες)
  • πλήρους απασχόλησης
  • για εξήντα (60) άτομα ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 24.10.2022 και ώρα 00:01 μέχρι Τετάρτη 02.11.2022 και ώρα 23:59.

Πληροφορίες υπηρεσίας