Υποβολή αγγελίας θέσης μαθητείας

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Οι εργοδότες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, τις αναγγέλλουν αποκλειστικά στην εφαρμογή της ΔΥΠΑ.

Οι θέσεις μαθητείας αφορούν: 

  • σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ
  • μαθητές του μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
  • σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Πληροφορίες υπηρεσίας