Υποβολή αγγελίας θέσης μαθητείας

Οι εργοδότες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, τις αναγγέλλουν αποκλειστικά στην εφαρμογή του ΟΑΕΔ.

Οι θέσεις μαθητείας αφορούν: 

  • σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ
  • μαθητές του μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
  • σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας