Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά αίτηση για το ειδικό εποχικό βοήθημα, αρκεί:

να εργάζεστε στην Ελλάδα να υπάγεστε στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το ειδικό εποχικό βοήθημα παρέχεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων

Πληροφορίες υπηρεσίας