Δήλωση στοιχείων επιχειρήσεων έντυπων μέσων ενημέρωσης

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έντυπων περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την δήλωση στοιχείων επιχειρήσεων έντυπων μέσων ενημέρωσης

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • να επισυνάψετε την εφημερίδα/έντυπο
  • να συμπληρώσετε τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία της επιχείρησης σας

Η δήλωση υποβάλλεται στην ψηφιακή θυρίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,  φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης επέχει θέση αποδεικτικού κατάθεσης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας