Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-EΦΚΑ στο ΤΕΚΑ

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που είστε ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ και έχετε γεννηθεί από 1/1/1987 και εφεξής μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης και να υπαχθείτε για την επικουρική σας στο ΤΕΚΑ.
Η αλλαγή του φορέα γίνεται μόνο μία φορά και δεν δύναται να ανακληθεί.

Πληροφορίες υπηρεσίας