Πρόγραμμα Κατάρτισης “Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια"

Οι άνεργοι, μπορείτε να συμμετέχετε σε διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο “Εισαγωγή στην Κυβερνοασφάλεια”, το οποίο προσφέρεται δωρεάν από τη Cisco Hellas, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, αρκεί:

  • να έχετε ενεργό δελτίο ανεργίας
  • η ηλικία σας να είναι από 18 χρονών και άνω
  • να είστε απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • να έχετε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών Α’ επιπέδου (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ)

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ή στον ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του Cisco Networking Academy και οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι επιτυχόντες θα λάβετε ενημερωτικό e-mail από τον ΟΑΕΔ για την οριστική επιλογή σας στο πρόγραμμα.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: