Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στη Ψηφιακή Εποχή

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το «Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή» έληξε την Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 45 ετών, μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής στο δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την Google.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών και διεξάγεται σε δύο (2) εργάσιμες εβδομάδες, με τη μέθοδο σύγχρονης εξ’ αποστάσεως κατάρτισης.

Το πρόγραμμα αφορά 4000 άτομα αρκεί να:

  • έχουν ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων
  • έχουν ηλικία έως 45 ετών
  • είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • έχουν γνώσεις Αγγλικής επιπέδου Β2 γλωσσομάθειας

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ή στον ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από τη Google.

Οι επιτυχόντες θα λάβουν ενημερωτικό e-mail από τον ΟΑΕΔ σχετικά με την επιλογή τους στο πρόγραμμα, καθώς και για τα επόμενα βήματα.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: