Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης AWS Cloud Practitioner Essentials

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το «Πρόγραμμα κατάρτισης AWS Cloud Practitioner Essentials» έληξε την Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ με συνεργασία με την Amazon Web Services.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών, με τη μέθοδο σύγχρονης εξ’ αποστάσεως κατάρτισης.

Το πρόγραμμα αφορά 1000 άτομα αρκεί να:

  • έχουν ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων
  • έχουν ηλικία 18-60 ετών
  • είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικοτήτων πληροφορική.
  • έχουν γνώσεις Αγγλικής επιπέδου Β2 γλωσσομάθειας

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ή στον ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Οι επιτυχόντες θα λάβουν ενημερωτικό e-mail από τον ΟΑΕΔ σχετικά με την επιλογή τους στο πρόγραμμα, καθώς και για τα επόμενα βήματα.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: