Δωρεάν κατάρτιση στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) για ανέργους

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Οι άνεργοι μπορείτε να συμμετέχετε σε πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ, αρκεί:

  • να έχετε ενεργή κάρτα ανεργίας
  • να έχετε γεννηθεί από 1-1-1991 και μετά
  • να είστε απόφοιτοι τουλάχιστον μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • να έχετε γνώσεις Αγγλικών επιπέδου Β2
  • να έχετε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών Α' επιπέδου

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ή στη ΔΥΠΑ
  • τίτλο σπουδών
  • πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνώσης Αγγλικών, αποδεκτά από το ΑΣΕΠ

Στο πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπονται 1.500 θέσεις. Οι δικαιούχοι Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα για ως 450 θέσεις. Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα υποβολής της αίτησης. Επιπλέον, θα επιλεγούν 1.000 επιλαχόντες.

Οι επιτυχόντες θα λάβετε ενημερωτικό e-mail από τη ΔΥΠΑ για την οριστική επιλογή σας στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες υπηρεσίας