Αναβάθμιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων σε cloud υπηρεσίες της Microsoft

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής στο δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ σε συνεργασία με την Microsoft, αρκεί να:

  • έχετε ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων
  • έχετε ηλικία απο 18 έως 45 ετών
  • είστε απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • έχετε γνώσεις Αγγλικής επιπέδου Β2 γλωσσομάθειας


Θα δοθεί προτεραιότητα σε απόφοιτους σχολών:

  1. ειδικοτήτων πληροφορικής
  2. θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθηνσης
  3. λοιπών κατευθύνσεων


Το πρόγραμμα αφορά έως 1000 θέσεις εκπαιδευόμενων.
Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
ή στη ΔΥΠΑ.

Πληροφορίες υπηρεσίας