Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών

Βρείτε διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Περισσότερες από 43.000 διατριβές είναι διαθέσιμες για να τις ξεφυλλίσετε online ή να τις κατεβάσετε σε μορφή pdf.

Πληροφορίες υπηρεσίας