Το Δημοτικό στο Ψηφιακό Σχολείο

Ο μικρότοπος "Το Δημοτικό στο Ψηφιακό Σχολείο" είναι ένας αυτόνομος ιστότοπος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Παρέχει εύκολη πλοήγηση και αναζήτηση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων του για το Δημοτικό σχολείο (ηλικίες 6-12).

Επίσης, περιέχει online καταλόγους με όλα τα μαθησιακά αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε κάθε εμπλουτισμένο βιβλίο του Δημοτικού (διαδραστικά σχολικά βιβλία).

Πληροφορίες υπηρεσίας