Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο

Ο μικρότοπος "Tα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο" είναι ένας αυτόνομος ιστότοπος για καθηγητές Αγγλικών, σχολικούς συμβούλους και όσους ασχολούνται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.

Παρέχει εύκολη πλοήγηση και αναζήτηση των ανοιχτών εκπαιδευτικών του πόρων.

Επίσης, περιλαμβάνει μικροσενάρια και άλλο ψηφιακό υλικό που διευκολύνει τη διδασκαλία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας