Πολυτροπική ψηφιακή βιβλιοθήκη AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library)

Οι εντυπο-ανάπηροι χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών έχετε προσβάσιμο περιεχόμενο σε επιστημονική πληροφορία και εκπαιδευτικό υλικό.

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας