Πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορείτε να ανακαλύψετε ψηφιακά τεκμήρια και να δημιουργήσετε οι ίδιοι ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Η ΜΗΤΙΔΑ παρέχει σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία που βοηθούν το έργο και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και προωθούν τη μαθητοκεντρική, ενεργή μάθηση.

Σήμερα διαθέτει περισσότερες από 1.200.000 πηγές περιεχομένου για εκπαιδευτική χρήση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας