Πλατφόρμα ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων mooc.edu.gr

Μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν μαθήματα ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης μέσω της πλατφόρμας Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs - Massive Online Open Courses), ώστε να καλύψετε επιμορφωτικές σας ανάγκες. 

Τα μαθήματα σχετίζονται κυρίως με την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, με καινοτόμες παιδαγωγικές έννοιες, στρατηγικές και με εργαλεία για τη διαδασκαλία και τη μάθηση.

Για την πρόσβαση στα μαθήματα θα χρειαστείτε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας στην πλατφόρμα mooc.edu.gr.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας