Φωτόδεντρο Video (πανελλήνιο αποθετήριο εκπαιδευτικών βίντεο)

Το Φωτόδεντρο Video είναι το πανελλήνιο αποθετήριο εκπαιδευτικών βίντεο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Φιλοξενεί συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας (έως 10') που εξυπηρετούν διδακτικούς στόχους της σχολικής εκπαίδευσης και μπορούν εύκολα να ενταχθούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η διαχείριση, κωδικοποίηση και διανομή των βίντεο μέσω του διαδικτύου είναι απλή, ανάλογα πάντα με την ταχύτητα σύνδεσης και τις δυνατότητες αναπαραγωγής της συσκευής κάθε χρήστη.

Σήμερα φιλοξενεί περισσότερα από 1.000 εκπαιδευτικά βίντεο.

Πληροφορίες υπηρεσίας