Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας

Μια σφραγίδα ποιότητας σηματοδοτεί ότι ένα μαθησιακό αντικείμενο έχει «περάσει» επιτυχώς από μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας. Στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας» μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις σφραγίσεις εκπαιδευτικού υλικού που ανήκει στην κατηγορία των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για τη διασφάλιση της ποιότητας των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, αλλά και να αναζητήσετε Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους με βάση τις σφραγίδες ποιότητας που έχουν λάβει.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας