Φωτόδεντρο πολιτισμός (θεματικός συσσωρευτής πολιτισμικού εκπαιδευτικού περιεχομένου)

Το Φωτόδεντρο πολιτισμός συγκεντρώνει και παρέχει ψηφιακούς πολιτισμικούς πόρους από μουσεία ή άλλα πολιτισμικά ιδρύματα με έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση.

Σήμερα φιλοξενεί περισσότερους από 6.600 εκπαιδευτικούς πολιτισμικούς πόρους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας