Φωτόδεντρο OEP (πανελλήνιο αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών)

Το Φωτόδεντρο OEP είναι το πανελλήνιο αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αναπτύχθηκε με στόχο να συγκεντρώσει, οργανώσει και διαθέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές (ΑΕΠ) που προτείνονται από εκπαιδευτικούς και να αποτελέσει ένα δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Στο χώρο αυτό, οι εκπαιδευτικοί μπορείτε επώνυμα και με δημόσιο προφίλ:

  • να ανεβάζετε ΑΕΠ
  • να αξιολογείτε και να σχολιάζετε ΑΕΠ συναδέλφων σας
  • να ανταλλάσσετε απόψεις

Η ανάδειξη καλών και βέλτιστων ΑΕΠ γίνεται μέσα από διαγωνισμούς και απονέμονται ανοιχτές ετικέτες ποιότητας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας