Φωτόδεντρο LOR (πανελλήνιο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων)

Το Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα (Φωτόδεντρο LOR) είναι το πανελλήνιο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Παρέχει αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού για να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση (διερευνήσεις, πειράματα, προσομοιώσεις, ανοιχτές δραστηριότητες, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, κ.ά).

Σήμερα φιλοξενεί περισσότερα από 9.600 μαθησιακά αντικείμενα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και προσχολικής εκπαίδευσης.

Πληροφορίες υπηρεσίας