Φωτόδεντρο i-create (πανελλήνιο αποθετήριο ψηφιακών μαθητικών δημιουργιών)

Το Φωτόδεντρο i-create είναι το πανελλήνιο αποθετήριο μαθητικών δημιουργιών της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης. 

Φιλοξενεί μαθητικά ψηφιακά και οπτικοακουστικά έργα που δημιουργούνται στο πλαίσιο διεθνών και πανελλήνιων διαγωνισμών της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας