Φωτόδεντρο (εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου)

Το Φωτόδεντρο δημιουργήθηκε με στόχο την ενιαία αναζήτηση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται αποθηκευμένοι.

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι έχουν εύκολη πρόσβαση σε περισσότερους από 19.000 ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους που προέρχονται από 20 φορείς και 16 διαφορετικά ψηφιακά αποθετήρια.

Ακόμη, το Φωτόδεντρο δίνει το χώρο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να συνδεθούν και να επικοινωνούν, να φτιάχνουν δημόσιο προφίλ, να σχολιάζουν και να αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς πόρους, να δημιουργούν προσωπικές συλλογές κ.ά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας