Φωτόδεντρο edusoft (πανελλήνιο αποθετήριο εκπαιδευτικών λογισμικών)

Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό είναι το πανελλήνιο αποθετήριο εκπαιδευτικών λογισμικών διαθέσιμων για download, για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Φιλοξενεί 144 εκπαιδευτικά λογισμικά και εκπαιδευτικά πακέτα που αναπτύχθηκαν, προσαρμόστηκαν ή εξελληνίστηκαν από το 1998 έως σήμερα και άλλα προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού που διατίθενται ελεύθερα προς την εκπαιδευτική κοινότητα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας