Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών (πανελλήνιο αποθετήριο ψηφιακού υλικού εκπαιδευτικών)

Στο Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών (Φωτόδεντρο UGC) οι εκπαιδευτικοί μπορείτε επώνυμα και με δημόσιο προφίλ:

  • να ανεβάζετε και να μοιράζεστε το δικό σας ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εκπαιδευτικά σενάρια / σχέδια μαθήματος, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ασκήσεις, κ.ά.)
  • να βρίσκετε και να αξιολογείτε ψηφιακό υλικό άλλων εκπαιδευτικών
  • να ανταλλάσσετε απόψεις

Το Φωτόδεντρο συγκεντρώνει ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και αποτελεί μία ενεργή κοινότητα ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Σήμερα, φιλοξενεί περισότερους από 850 ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: