Παρατηρητήριο αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Μέσω του Παρατηρητηρίου αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού μπορείτε να αναζητήσετε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση και αξιοποίηση: 

  • των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs) για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που φιλοξενούνται στα ψηφιακά αποθετήρια «Φωτόδεντρο»
  • τις ψηφιακές μορφές των σχολικών βιβλίων που φιλοξενούνται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr)
  • τις συλλογές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που έχουν συγκεντρωθεί στον Εθνικό συσσωρευτή εκπαιδευτικού περιεχομένου «Φωτόδεντρο» 
  • της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me για μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς
     

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας