Εθνικός συλλογικός κατάλογος επιστημονικών περιοδικών

Βρείτε περισσότερους από 100.000 τίτλους έντυπων και ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών που διαθέτουν 189 ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους.

Δείτε τα βιβλιογραφικά τους δεδομένα και σε ποιες βιβλιοθήκες διατίθενται.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας