Επιστημονικές εργασίες Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Βρείτε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, τις διδακτορικές διατριβές και την εργογραφία μελών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (IKEE) συγκεντρώνει, διαφυλάσσει και διαδίδει την ερευνητική παραγωγή του πανεπιστημίου.

Ακόμη, στην "Προθήκη" μπορείτε να δείτε τα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (open access) που εκδίδουν τα τμήματα, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και τα ερευνητικά κέντρα του πανεπιστημίου.

Πληροφορίες υπηρεσίας