Ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (ILSaS)

Το ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (ILSaS) υποστηρίζει το σύνολο σχεδόν της ακαδημαϊκής δραστηριότητας σε επίπεδο βιβλιοθηκών της χώρας.

Παρέχει εύκολη αναζήτηση των εγγραφών των βιβλιοθηκών, ανάλογα με τον τίτλο, τον συγγραφέα, το θέμα ή λέξεις-κλειδιά.

Συμμετέχουν σε αυτό συνολικά 19 ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Πληροφορίες υπηρεσίας