Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση προωθεί τον εγγραμματισμό στα Μέσα (Media Literacy) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, την εξοικείωση δηλαδή με τα νέα ψηφιακά και οπτικοακουστικά περιβάλλοντα.

Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, αλλά και οι πολίτες έχετε πρόσβαση σε ανοιχτούς εκπαιδευτικούς οπτικοακουστικούς πόρους για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας