Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης για κατάρτιση εργαζόμενων

Οι πάροχοι πιστοποίησης μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και να συμμετάσχετε στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης σε 150.000 εργαζόμενους/μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που θα έχουν ολοκληρώσει προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και "πράσινες" δεξιότητες», στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (upskilling) και την επανειδίκευσή του (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας