Δικτυακή πύλη του HEAL-Link

Τα μέλη του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές διεθνών εκδοτικών οίκων, στην υπηρεσία εξατομίκευσης MyHEAL-Link, σε πληροφορίες για βιβλιοθηκονόμους και γενικές πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑΒ.

Οι ηλεκτρονικές πηγές που παρέχονται είναι επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά ηλεκτρονικά βιβλία και βάσεις δεδομένων (βιβλιογραφικές ή πλήρους κειμένου) και είναι εύκολα προσβάσιμες με διάφορους τρόπους (αλφαβητικός κατάλογος, αναζήτηση με λέξη-κλειδί, θεματικές κατηγορίες, ανά εκδότη, κ.ά.).

Ο υπεύθυνος βιβλιοθηκονόμος για κάθε μέλος του ΣΕΑΒ έχει τη δυνατότητα μέσω του MyHEAL-Link να αποκτήσει διαβαθμισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες και δυνατότητες διαχείρισης.

Πληροφορίες υπηρεσίας