Διαδραστικά σχολικά βιβλία

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς μπορείτε να βρείτε όλα τα σχολικά βιβλία για το Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό λύκειο σε διάφορες μορφές, κατάλληλες για διαφορετικές χρήσεις:

  • ψηφιακή μορφή pdf για προβολή ή εκτύπωση
  • ανοιχτή ψηφιακή μορφή html
  • html ή pdf μορφή εμπλουτισμένη με διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα
  • pdf μορφή με γραμματοσειρές για αμβλύωπες μαθητές
  • μορφή i-book

Ο ιστότοπος εξελίσσεται και εκσυγχρονίζεται με τη δημιουργία του Αποθετηρίου "Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία".

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας