Βιβλιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Περιηγηθείτε στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Μπορείτε να βρείτε:

  • έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (βιβλία, περιοδικά, χάρτες, έργα τέχνης, εφημερίδες, κ.λπ.)
  • ψηφιοποιημένο υλικό
  • ερευνητική παραγωγή (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, εργογραφία μελών ΑΠΘ)

Ακόμη, στην "Ψηφιοθήκη" μπορείτε να δείτε υλικό του δημόσιου τομέα (public domain), όπως χειρόγραφα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, καρτ-ποστάλ, χάρτες, φωτογραφίες, έργα τέχνης κ.ά.

Πληροφορίες υπηρεσίας