Φωτόδεντρο εκπαιδευτικά σενάρια

Μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια» (Φωτόδεντρο LS) και του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Δημιουργίας Εκπαιδευτικών Σεναρίων (Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer) μπορείτε να:

  • αναζητήσετε εκπαιδευτικά σενάρια με μαθησιακές δραστηριότητες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα
  • δημιουργήσετε εκπαιδευτικά σενάρια στο Φωτόδεντρο Learning Scenario Designer
  • αξιοποιήσετε το γενικό και τα εξειδικευμένα templates εκπαιδευτικών σεναρίων του αποθετηρίου

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους κωδικούς σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)
  • είτε τους κωδικούς σας στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια»

Πληροφορίες υπηρεσίας