Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, έτους  κατάρτισης 2021-2022. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 19 Αυγούστου και ώρα 21:00 και μέχρι την Κυριακή 29 Αυγούστου και ώρα στις 23:59. 

 

Πληροφορίες υπηρεσίας