Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ

Οι αιτήσεις και η μοριοδότηση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ γίνονται ηλεκτρονικά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: