Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή του ΟΑΕΔ

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για την εγγραφή σας στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές μαθητείας (ΠΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ. Η φοίτηση είναι διετής και περιλαμβάνει, πρόγραμμα εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα και πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.
Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο πραγματοποιείται με σύμβαση μαθητείας που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου), του μαθητευόμενου και της οικείας ΠΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη των ΠΕΠΑΣ έχουν νέοι και νέες που:

  • κατέχουν απολυτήριο γυμνασίου ή άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών
  • είναι ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω
  • έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά), που πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών (κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου β2 ή αντίστοιχο όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ)
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 29.10.2021 έως και τις 21.11.2021 στις 23:59.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΦΜ
  • τον ΑΜΚΑ
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • να επισυνάχετε τα κατά περίπτωση διακιολογητικά
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ: 210-9989527 και 210-9989533.

Πληροφορίες υπηρεσίας